Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Pull the camera cable connector toward the optical drive to disconnect it from the logic board.
  • Pull the camera cable connector toward the optical drive to disconnect it from the logic board.

  • This socket is metal and easily bent. Be sure to align the connector with its socket on the logic board before mating the two pieces.

向光驱方向拉动摄像头线缆插头,来将其与逻辑板断开。

插座是金属的而且很容易被弯折。 在重新连接时请确保插头和插座已经对其。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.