Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Pull the camera cable connector toward the optical drive to disconnect it from the logic board.
  • Pull the camera cable connector toward the optical drive to disconnect it from the logic board.

  • This socket is metal and easily bent. Be sure to align the connector with its socket on the logic board before mating the two pieces.

カメラケーブルコネクタを光学ドライブ側に向けて引っ張り、基板から接続を外します。

このソケットはメタル製で簡単に曲がってしまいます。コネクタを基板上のソケットと接続させる前に、位置を合わせて確認してください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.