Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use the flat end of a spudger to pry the subwoofer and right speaker connector up off the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to pry the subwoofer and right speaker connector up off the logic board.

スパッジャーの平面側先端を使って、サブウーファーと右側スピーカーのコネクタを基板から引き上げます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.