Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use a spudger to pry up the fan connector out of its socket on the logic board. It is useful to twist the spudger axially from beneath the fan cable wires to release the connector. The fan socket and the fan connector can be seen in the second and third pictures. Be careful not to break the plastic fan socket off the logic board as you use your spudger to lift the fan connector straight up and out of its socket. The layout of the logic board shown in the second picture may look slightly different than your machine but the fan socket is the same.
  • Use a spudger to pry up the fan connector out of its socket on the logic board.

  • It is useful to twist the spudger axially from beneath the fan cable wires to release the connector.

  • The fan socket and the fan connector can be seen in the second and third pictures. Be careful not to break the plastic fan socket off the logic board as you use your spudger to lift the fan connector straight up and out of its socket. The layout of the logic board shown in the second picture may look slightly different than your machine but the fan socket is the same.

从逻辑板的插座上使用撬棒来撬起风扇连接头

从风扇电缆线下方扭动撬棒有助于以断开连接插头。

风扇插座和风扇插头可以在第二张和第三张图片中看到。 使用撬棒将风扇插头向上提起并从插座中拔出时,请小心不要将塑料风扇插座从逻辑板上拆下。 第二张图片中显示的逻辑板的布局可能与您的机器略有不同,但是风扇插座是相同的。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.