Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Opening the iPod can be challenging. Don't get discouraged if it takes you a few tries before the iPod is opened. Insert the large iPod opening tool into the seam between the front case and rear panel of the iPod, below the dock connector. Run the tool back and forth to create an opening. The tool's edge should point toward the rear panel to prevent any accidental scratching of the aluminum front case.
  • Opening the iPod can be challenging. Don't get discouraged if it takes you a few tries before the iPod is opened.

  • Insert the large iPod opening tool into the seam between the front case and rear panel of the iPod, below the dock connector. Run the tool back and forth to create an opening. The tool's edge should point toward the rear panel to prevent any accidental scratching of the aluminum front case.

Das Öffnen des iPods kann herausfordernd sein. Verliere nicht den Mut, wenn es einige Versuche braucht, um den iPod zu öffnen.

Füge das große iPod Opening Tool in die Ritze zwischen der Vorder- und Rückseite unter den Dock-Connector ein. Fahre das Werkzeug vor und zurück, um eine Öffnung zu erzeugen. Die Kante des Werkzeugs sollte in die Richtung der Rückseite zeigen, um die Aluminium Vorderseite nicht versehentlich zu verkratzen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.