Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Before opening your iPod, ensure that the hold switch is in the locked position.
  • Before opening your iPod, ensure that the hold switch is in the locked position.

iPodを開口する前に、ホールドスイッチがロック位置にあるか確認してください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.