Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Remove the following two screws securing the display data cable bracket to the upper case: One 8.6 mm Phillips screw
  • Remove the following two screws securing the display data cable bracket to the upper case:

  • One 8.6 mm Phillips screw

  • One 5.6 mm Phillips screw

  • Lift the display data cable bracket out of the upper case.

上部ケースにディスプレイデータケーブルのブラケットを固定している次の2本のネジを外します。

8.6 mm プラスネジー1本

5.6 mmプラスネジー1本

ディスプレイデータケーブルのブラケットを上部ケースから持ち上げます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.