Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Disconnect the camera cable by pulling the male end straight away from its socket.
  • Disconnect the camera cable by pulling the male end straight away from its socket.

  • Make sure to pull the connector parallel to the face of the logic board and toward the optical drive, not straight up from its socket.

カメラケーブルのオス側の先端を引っ張って、カメラケーブルの接続を外します。

コネクタを基板の表面と並行に、光学ドライブ側に引っ張ってください。ソケットからまっすぐ上向きに引っ張らないでください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.