Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Disconnect the camera cable by pulling the male end straight away from its socket.
  • Disconnect the camera cable by pulling the male end straight away from its socket.

  • Make sure to pull the connector parallel to the face of the logic board and toward the optical drive, not straight up from its socket.

Scollega il cavo della fotocamera tirando fuori dal suo zoccolo il terminale maschio.

Vedi di tirare il connettore parallelamente alla superficie la scheda logica e in direzione del disco ottico: non tirarlo verso l'alto.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.