Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Disconnect the camera cable by pulling the male end straight away from its socket.
  • Disconnect the camera cable by pulling the male end straight away from its socket.

  • Make sure to pull the connector parallel to the face of the logic board and toward the optical drive, not straight up from its socket.

Ziehe das Ende des Kamerakabels gerade aus seinem Anschluss heraus .

Achte darauf, dass du den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards zum optischen Laufwerk hin ziehst und nicht senkrecht vom Anschluss hoch.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.