Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use a spudger to flip up the black plastic tab holding the USB port ribbon in place. The black tab will rotate up 90 degrees, releasing the ribbon cable.
  • Use a spudger to flip up the black plastic tab holding the USB port ribbon in place. The black tab will rotate up 90 degrees, releasing the ribbon cable.

スパッジャーを使って、USBポートリボンを固定している黒のプラスチック製タブを跳ね上げます。黒のタブは90度上部に向けて回転し、リボンケーブルが解放されます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.