Skip to main content
Engels
Japans

iPod Shuffle 初代のケースの交換

Handleidingsvereisten

Alle vooraf vereiste handleidingen moeten vertaald worden voordat deze vertaling volledig wordt beschouwd.

iPod Shuffle 初代のホールドスイッチの交換

Handleidingsinformatie

= Klaar = Onvolledig

   Beschrijf het specifieke gedeelte of onderdeel van deze device waar u mee bezig bent. Voorbeeld: batterij

   Maak een titel aan.

   Deze korte beschrijving van 1 of 2 zinnen verschijnt in de zoekresultaten.

   Geef achtergrondinformatie weer voordat de lezer de handleiding induikt.

   Stappen

   Stap 1

   USBポートにキャップが付いている場合は取り外します。

   Stap 2

   次の手順は、非常に難しく、時間がかかります。iPodにダメージを与えないようにするため、必ずゆっくりと忍耐強く作業を進めてください。

   Stap 3

   続けて、接着剤が解放されるまで、USBポートの4つ全ての端周辺でナイフを動かします。接着剤を剥がすために、ナイフを左右に慎重に揺り動かしてください。

   Stap 4

   スパッジャーを使って、ヘッドホンジャックを押し込み、ハウジングからUSBポートをスライドして、取り出します。

   Stap 5

   USBポートが解放されたら、ハウジングからUSBポートを注意深くスライドして、取り出します。USBポートをロジックボードに接続しているリボンケーブルがまだあるので、引っ張りすぎないでください。

   Stap 6

   続けて、スパッジャーを使って、ケースからiPodをスライドして、取り出し、ヘッドホンジャック付近のロジックボードを押し込みます。

   Stap 7

   クリックホイールが上向きになるようiPodの向きを変えます。これによって、バッテリーインジケータの落下を防ぎます。

   Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.