Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 3
Using the plastic prying tool, lift the keyboard gently towards you. Don't take the keyboard completely off because it is still attached with a ribbon cable to the computer.
  • Using the plastic prying tool, lift the keyboard gently towards you.

  • Don't take the keyboard completely off because it is still attached with a ribbon cable to the computer.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.