Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 5
Use a plastic opening tool to reconnect the display data and digitizer cable connectors. Be careful not to touch any of the contacts directly, as your finger oils may impede connectivity.
  • Use a plastic opening tool to reconnect the display data and digitizer cable connectors.

  • Be careful not to touch any of the contacts directly, as your finger oils may impede connectivity.

プラスチックの開口ツールを使って、ディスプレイデータとデジタイザのケーブルコネクタを再接続してください。

指先の油脂が通信障害を発生させるので、直接接続部に触らないように注意してください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.