Ga door naar hoofdinhoud
Stap 14
With the display removed, we find the same STMicro FT6BH touchscreen controller as the S6 Edge.

随着卸下显示屏,我们看到与S6 Edge相同的意法FT6BH 触摸屏控制器。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.