Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 2 vertalen

Stap 2
Lift the free end of the SSD up slightly and pull the SSD straight out of its socket on the logic board. Only lift the end of the SSD enough to allow you to pull it out—about 1/4". Only lift the end of the SSD enough to allow you to pull it out—about 1/4".
  • Lift the free end of the SSD up slightly and pull the SSD straight out of its socket on the logic board.

  • Only lift the end of the SSD enough to allow you to pull it out—about 1/4".

Til de loszittende kant van de SSD een beetje omhoog en trek de SSD vervolgens recht uit het contact op het logic board.

Til het uiteinde van de SSD enkel zo ver omhoog dat je deze eruit kan trekken—wat ongeveer 6 mm is.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.