Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
You may let the rumble motors hang freely out of their sockets. De-solder the soldered joints while holding the red and black wires down on the top motherboard.
  • You may let the rumble motors hang freely out of their sockets.

  • De-solder the soldered joints while holding the red and black wires down on the top motherboard.

  • De-solder the black and gray wires that are attached to the top motherboard.

  • Remove the rumble motors and set them aside.

  • Be careful while using the soldering iron not to damage other components or hurt yourself.

  • For information on how to solder, click here.

你可以让振动马达从插座中松开。

脱焊 焊接接头,同时将红色和黑色电线按在顶部主板上。

脱焊 焊接在顶部主板上的黑色和灰色线。

拆下振动马达并将其放在一边。

使用烙铁时要小心,不要损坏其他部件或伤害自己。

有关如何焊接的信息,请点击此处

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.