Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 8
Lift the left side of the case partly up so that you can access and disconnect the audio in/out cables from the sound card in the upper right of the case.
  • Lift the left side of the case partly up so that you can access and disconnect the audio in/out cables from the sound card in the upper right of the case.

  • Be careful not to lift the upper casing too far before you have disconnected the audio in/out cables or you may damage the sound card.

  • Remove the upper casing. Note that there are two tabs on the laptop's front that often cause the upper case to stick.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.