Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Peel protective foil cover back top of mother board to expose orange ribbon connection.
  • Peel protective foil cover back top of mother board to expose orange ribbon connection.

  • The ribbon connections should now be fully visible, with the plastic tabs exposed.

Stacca la lamina protettiva disposta sopra la scheda madre per esporre la connessione del cavo flat arancione.

Le connessioni del cavo piatto dovrebbero essere perfettamente visibili, mostrando le linguette di plastica.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.