Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use the flat end of a spudger or your fingernail to carefully flip up the retaining flap on the ribbon cable ZIF socket.

Usa l'estremità piatta di uno spudger oppure un'unghia per sollevare l'aletta di bloccaggio della connessione ZIF del cavo a nastro.

Per maggiori informazioni su come staccare i connettori ZIF, vedi la nostra guida Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.