Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Using the tweezers, or carefully with your fingers, disconnect the speaker from its motherboard connection by pulling directly sideways.
  • Using the tweezers, or carefully with your fingers, disconnect the speaker from its motherboard connection by pulling directly sideways.

  • Do not pull upwards. Doing so may warp or damage the connector.

Sempre usando le pinzette, oppure usando con attenzione le dita, scollega l'altoparlante dalla sua connessione sulla scheda madre tirandolo direttamente di lato.

Non tirare verso l'alto, altrimenti potresti danneggiare il connettore.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.