Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Using the tweezers, or carefully with your fingers, disconnect the speaker from its motherboard connection by pulling directly sideways.
  • Using the tweezers, or carefully with your fingers, disconnect the speaker from its motherboard connection by pulling directly sideways.

  • Do not pull upwards. Doing so may warp or damage the connector.

Utilizando las pinzas, o con cuidado con tus dedos, desconecta el altavoz de su conexión con la placa madre tirando directamente hacia los lados

No tires hacia arriba ya que puedes deformar o dañar el conector

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.