Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use the tweezers to unplug the speaker connector from the daughterboard by pulling sideways. Be gentle in this step as this connector can be fragile. Do not pull upwards.
  • Use the tweezers to unplug the speaker connector from the daughterboard by pulling sideways.

  • Be gentle in this step as this connector can be fragile. Do not pull upwards.

Usa delle pinzette per scollegare dalla scheda figlia il connettore dell'altoparlante, spingendolo lateralmente.

Questa operazione richiede delicatezza perché questo connettore può essere fragile. Non tirare verso l'alto.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.