Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Follow the (Black and Red) wires from the battery to the motherboard. The two wires (Black and Red) must be removed from the motherboard, as they are connected to the battery. Removal and installation of wires requires soldering. Here's a helpful link to assist you with great soldering techniques.

Suivez les fils (noir et rouge) de la batterie vers la carte mère.

Les deux fils (noir et rouge) doivent être retirés de la carte mère car ils sont connectés à la batterie.

Le retrait et l'installation des fils nécessitent une soudure. Voici un lien utile pour vous aider avec de grandes techniques de soudure.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.