Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 6 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5 vertalen

Stap 5
Disconnect the Wi-FI board interconnect cable from the motherboard. Remove the upper metal case.
  • Disconnect the Wi-FI board interconnect cable from the motherboard.

  • Remove the upper metal case.

Desconecte el cable de interconexión de la placa Wi-FI de la placa base.

Retire la carcasa de metal superior.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.