Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 14 vertalen

Stap 14
The lower edge of the front panel has plastic hooks that interlock with plastic hooks on the front edge of the lower case. With the front panel at a 45 degree angle, interlock its plastic hooks with those in the lower case. Push the top of the front panel into the Xbox, like closing a mailbox. Press firmly so that the clips securing the front panel to the upper case lock securely.
  • The lower edge of the front panel has plastic hooks that interlock with plastic hooks on the front edge of the lower case.

  • With the front panel at a 45 degree angle, interlock its plastic hooks with those in the lower case.

  • Push the top of the front panel into the Xbox, like closing a mailbox. Press firmly so that the clips securing the front panel to the upper case lock securely.

Le bord inférieur du panneau frontal a des crochets en plastique qui se verrouillent avec des crochets en plastique sur le bord avant du boîtier inférieur.

En tenant le panneau frontal à un angle de 45 degrés, verrouillez ses crochets en plastique avec ceux du boitier inférieur.

Poussez le haut du panneau frontal dans la Xbox, comme si vous fermiez une boite postale américaine par example. Appuyez fermement pour que les fixations sécurisant le panneau frontal au boîtier supérieur tiennent correctement.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.