Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
The interface between the upper and lower cases is secured by several clips along the rear and remaining side of the Xbox. Insert a plastic opening tool between the upper and lower case to separate the clip over the rear vent.
  • The interface between the upper and lower cases is secured by several clips along the rear and remaining side of the Xbox.

  • Insert a plastic opening tool between the upper and lower case to separate the clip over the rear vent.

La jonction entre les boîtiers supérieur et inférieur est maintenue par plusieurs fixations au long de l'arrière et du coté restant de la Xbox.

Insérez un outil d'ouverture en plastique entre les boîtiers supérieur et inférieur pour séparer la fixation au dessus du ventilateur arrière.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.