Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
There is a small plastic tab that reinforces the front corner of the Xbox. Slide the tab straight back and remove it.
  • There is a small plastic tab that reinforces the front corner of the Xbox.

  • Slide the tab straight back and remove it.

C'è una piccola linguetta di plastica che rinforza l'angolo frontale della Xbox.

Fai scorrere la linguetta verso il retro della console e rimuovila.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.