Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4 vertalen

Stap 4
Lift the screen up and swing it to the right, exposing the circuit board underneath. The navigation panel should still be attached to the circuit board with a ribbon cable as indicated in red. Detach the ribbon cable that is connecting the LCD screen and the circuit board.
  • Lift the screen up and swing it to the right, exposing the circuit board underneath.

  • The navigation panel should still be attached to the circuit board with a ribbon cable as indicated in red.

  • Detach the ribbon cable that is connecting the LCD screen and the circuit board.

Soulevez l'écran et faites-le pivoter vers la droite, exposant le circuit imprimé en dessous.

Le panneau de navigation doit toujours être attaché au circuit imprimé avec un câble ruban comme indiqué en rouge.

Détachez le câble ruban qui relie l'écran LCD et le circuit imprimé.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.