Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
There is a hidden screw located in the middle of the controller behind the label. Use a screwdriver and punch a hole directly in the center of the label.
Screws
  • There is a hidden screw located in the middle of the controller behind the label.

  • Use a screwdriver and punch a hole directly in the center of the label.

  • You may also lift the label if you do not want to puncture it.

  • Remove the five 10mm screws located on the back of the controller using the T8 Security Torx Screwdriver.

ラベルの裏のコントローラ中央部分に隠れたネジがついています。

ドライバーを使って、ラベルの中央部分の穴に向けて直接押し込んで穴を開けます。

もしラベルに穴を開けたくない場合はラベルを剥がしてください。

T8 安全トルクスネジ用のドライバーを使って、コントローラ裏側に留められた10mmネジを5本外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.