Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 17
Remove the case button cable bracket from the iPad. Use the flat end of a spudger to lift the case button cable connector straight up out of its socket on the logic board. Fold the cable out of the way of the logic board.
  • Remove the case button cable bracket from the iPad.

  • Use the flat end of a spudger to lift the case button cable connector straight up out of its socket on the logic board.

  • Fold the cable out of the way of the logic board.

iPadからケースボタンケーブルブラケットを取り外します。

スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからケースボタンケーブルコネクタをまっすぐ持ち上げます。

ケーブルを折りたたみ、ロジックボードへの作業の邪魔にならないよう片づけます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.