Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 15
Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera cable from its socket on the logic board. Be careful to only pry on the connector, not on the socket itself. Fold the rear-facing camera cable out of the way of the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera cable from its socket on the logic board.

  • Be careful to only pry on the connector, not on the socket itself.

  • Fold the rear-facing camera cable out of the way of the logic board.

スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから背面カメラケーブルの接続を外します。

ソケットではなく、コネクタのみを持ち上げてください。

背面カメラケーブルを折りたたみ、ロジックボードへの作業の邪魔にならないよう片づけます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.