Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 13
Use the flat end of a spudger to disconnect the upper right antenna's coaxial connector from the logic board. Gently bend the cable tab up out of the way of the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the upper right antenna's coaxial connector from the logic board.

  • Gently bend the cable tab up out of the way of the logic board.

スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードから右上側アンテナの同軸コネクタの接続を外します。

ケーブルタブを慎重に折り上げ、ロジックボードへの作業の邪魔にならないよう片づけます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.