Ga door naar hoofdinhoud
Engels
Nederlands
Stap 12
Turn camera over so that lens is facing you.
  • Turn camera over so that lens is facing you.

  • Remove 3 screws holding barrel of lens to main frame of camera.

  • Pull lens barrel towards you, take care as flexes still attached at rear of lens.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.