Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 12 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use the flat end of a spudger to lift the digitizer cable connector straight up off of its socket. Be careful as you lift the connector from the socket—the pins in the socket are extremely fragile and can easily break!
  • Use the flat end of a spudger to lift the digitizer cable connector straight up off of its socket.

  • Be careful as you lift the connector from the socket—the pins in the socket are extremely fragile and can easily break!

スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからデジタイザーケーブルコネクタをまっすぐ持ち上げて、外します。

ソケットからコネクタを持ち上げるときはご注意ください—ソケット上のピンは非常に脆く、容易に壊れます!

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.