Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 20 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Use the tip of a spudger to lift the LCD connector up off its socket on the logic board. Do not pry against the large IC next to the connector, or you may break it. Gently pry from the side of the connector as shown.
  • Use the tip of a spudger to lift the LCD connector up off its socket on the logic board.

  • Do not pry against the large IC next to the connector, or you may break it. Gently pry from the side of the connector as shown.

使用撬棒的尖端撬起LCD连接头。

切勿撬动的时候压到插座旁边大的IC模块,他很脆弱。 小心地像指南所指导的一样在侧面撬起。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.