Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 20 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Use the tip of a spudger to lift the LCD connector up off its socket on the logic board. Do not pry against the large IC next to the connector, or you may break it. Gently pry from the side of the connector as shown.
  • Use the tip of a spudger to lift the LCD connector up off its socket on the logic board.

  • Do not pry against the large IC next to the connector, or you may break it. Gently pry from the side of the connector as shown.

スパッジャーの先端を使用して、LCDコネクターをロジックボード上のソケットから持ち上げて接続を外します。

コネクタの横にある大きなICを押え付けないでください。破損することがあります。図のようにコネクタの側面から丁寧に持ち上げてください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.