Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 20 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Use the tip of a spudger to lift the LCD connector up off its socket on the logic board. Do not pry against the large IC next to the connector, or you may break it. Gently pry from the side of the connector as shown.
  • Use the tip of a spudger to lift the LCD connector up off its socket on the logic board.

  • Do not pry against the large IC next to the connector, or you may break it. Gently pry from the side of the connector as shown.

Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore del pannello LCD dalla sua presa sulla scheda madre.

Non fare leva contro il grosso chip accanto al connettore o potresti romperlo. Fai leva delicatamente sul lato del connettore come mostrato nelle immagini.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.