Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 20 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Use the tip of a spudger to lift the LCD connector up off its socket on the logic board. Do not pry against the large IC next to the connector, or you may break it. Gently pry from the side of the connector as shown.
  • Use the tip of a spudger to lift the LCD connector up off its socket on the logic board.

  • Do not pry against the large IC next to the connector, or you may break it. Gently pry from the side of the connector as shown.

Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des LCD vom Anschluss am Logicboard zu heben.

Hebe nicht den großen Schaltkreis neben dem Anschluss an, da du ihn dabei demolieren kannst. Hebe den Anschluss vorsichtig von der Seite an, wie auf den Bildern dargestellt.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.