Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Step 4
Pull the LCD toward the top edge of the display to slide the circuitry along its lower edge out of the recess in the aluminum display assembly.
  • Pull the LCD toward the top edge of the display to slide the circuitry along its lower edge out of the recess in the aluminum display assembly.

  • It may be helpful to use one hand to feed the display data cable through its channel in the aluminum display assembly as you pull the LCD toward the top edge of the display with the other hand.

LCDをアルミ製ディスプレイアセンブリの奥からLCDの下側端に沿って電気回路をスライドするため、Lディスプレイの上部端に向けて引っ張ります。

片方でディスプレイの上部端に向かってLCDを引っ張りながら、もう一方の手で、アルミ製ディスプレイアセンブリのチャンネルにディスプレイデータケーブルを取り付けると作業がしやすいです。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.