Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7
Use a heat gun to soften the adhesive under the black strip along the left side of the front glass panel. Attach a suction cup along the left side of the front glass panel.
  • Use a heat gun to soften the adhesive under the black strip along the left side of the front glass panel.

  • Attach a suction cup along the left side of the front glass panel.

  • Pull up on the glass panel while you use the flat end of a spudger to separate it from the rest of the display assembly.

  • Continue working along the left edge of the front display glass until it is separated from the display.

ヒートガンを使って、フロントガラスパネルの左側に沿って黒いストリップ下に留められた接着剤を柔らかくします。

吸盤カップをフロントガラスパネルの左側に沿って取り付けます。

スパッジャーの先端を使いながら、ガラスパネルを引き上げて、ディスプレイアセンブリの残りから外します。

続けて、フロントディスプレイガラスの左側がディスプレイから外れるまで作業を続けてください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.