Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Use the flat end of a spudger to loosen the foam adhesive securing the Wi-Fi antenna to the left speaker. Use the flat end of a spudger to loosen the foam adhesive securing the Wi-Fi antenna to the left speaker.
  • Use the flat end of a spudger to loosen the foam adhesive securing the Wi-Fi antenna to the left speaker.

スパッジャーの平面側先端を使って、Wi-Fiアンテナを左側スピーカーに留めている発泡接着剤をほぐします。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.