Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Remove three 3.8 mm T5 Torx screws securing the motherboard to the front case.
  • Remove three 3.8 mm T5 Torx screws securing the motherboard to the front case.

  • Don't attempt to remove the motherboard yet, it is still attached by the keypad ribbon connector.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.