Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 6
Remove three 3.8 mm T5 Torx screws securing the motherboard to the front case.
  • Remove three 3.8 mm T5 Torx screws securing the motherboard to the front case.

  • Don't attempt to remove the motherboard yet, it is still attached by the keypad ribbon connector.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.