Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 3
Lift the memory card reader out of the PS3 enough to access its ribbon cable. Flip up the retaining flap on the memory card reader ribbon cable socket.
  • Lift the memory card reader out of the PS3 enough to access its ribbon cable.

  • Flip up the retaining flap on the memory card reader ribbon cable socket.

  • Be sure you are prying up on the retaining flap, not the socket itself.

  • Pull the ribbon cable out of its socket and remove the memory card reader.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.