Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Remove the following eight screws securing the motherboard assembly to the lower case:
  • Remove the following eight screws securing the motherboard assembly to the lower case:

  • Seven 12 mm Phillips screws (ph2)

  • One 30 mm Phillips screw

Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il gruppo scheda madre al case inferiore:

Sette viti Phillips (ph2) da 12 mm

Una vite Phillips da 30 mm

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.