Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 6 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use a pair of tweezers to lift the fan connector up and out of its socket on the logic board.
  • Use a pair of tweezers to lift the fan connector up and out of its socket on the logic board.

  • Be sure your tweezers are clamped down on the fan connector, not the socket on the motherboard.

ピンセットを使って、ファンコネクターを持ち上げて、ロジックボードのソケットから接続を外します。

ピンセットがファンコネクターをしっかり掴んでいるか確認してください。基板上のソケットは掴まないようご注意ください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.