Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Remove the two remaining 4.1 mm Phillips screws along the top edge of the black plastic controller port bezel. Lift the bezel from the long edge furthest away from the controller ports and remove it from the Wii.
  • Remove the two remaining 4.1 mm Phillips screws along the top edge of the black plastic controller port bezel.

  • Lift the bezel from the long edge furthest away from the controller ports and remove it from the Wii.

黒色プラスチック製コントローラーのポートベゼルの上部端に沿って留められた、4.1 mm プラスネジを2本外します。

ベゼルをコントローラーポートから反対側の長い先端から持ち上げます。そしてベゼルをWiiから取り外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.