Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Remove the two remaining 4.1 mm Phillips screws along the top edge of the black plastic controller port bezel. Lift the bezel from the long edge furthest away from the controller ports and remove it from the Wii.
  • Remove the two remaining 4.1 mm Phillips screws along the top edge of the black plastic controller port bezel.

  • Lift the bezel from the long edge furthest away from the controller ports and remove it from the Wii.

Entferne die beiden 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben am oberen Rand der schwarzen Kunststoffblende der Controller-Ports.

Hebe die Blende der langen Kante gegenüber den Controller-Ports hoch und entferne sie von der Wii.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.