Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Use the flat end of a spudger to pry the Bluetooth antenna connector up and off its socket on the Bluetooth board.
  • Use the flat end of a spudger to pry the Bluetooth antenna connector up and off its socket on the Bluetooth board.

スパッジャーの平面側先端を使って、BluetoothアンテナコネクタをBluetoothボード上のソケットからこじ開けます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.